fbpx
Działamy globalnie na terenie całego świata

Wdrożenie RODO w firmie

Skorzystaj z kompleksowej oferty na usługi wdrożenia RODO w swojej firmie lub organizacji. Dzięki temu zyskasz spokój i będziesz mógł przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z wszelkimi wymaganiami prawnymi. Implementacja RODO w firmie nie musi być straszna ani czasochłonna, a wdrożenie odpowiednich procedur z naszą pomocą zawsze jest skuteczne. Dowiedz się, jak wiele zyskasz dzięki z współpracy z nami.

Pełne wdrożenie RODO w firmie

Przygotujemy dla Ciebie indywidualny pakiet usług, obejmujący wdrożenie RODO w sposób, który odpowiada charakterystyce Twojej działalności. Przeprowadzane przez nas wdrożenia RODO to między innymi:

 • Przeprowadzania analityki ryzyka przetwarzania danych osobowych
 • Wprowadzenie odpowiednich procedur
 • Przygotowanie wykazu stosowania RODO w firmie wobec Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Praktyczne szkolenie, które pomoże Ci przestrzegać praw osób, których dane dotyczą

Mamy doświadczenie w ochronie danych

Jeśli chodzi o wdrożenie RODO w firmie, jesteśmy specjalistami w tej branży. Skutecznie zrealizowaliśmy setki projektów na rzecz różnych organizacji, firm oraz spółek, a na rynku działamy od wielu lat. Jeszcze przed pojawieniem się szczegółowych przepisów dotyczących RODO, świadczyliśmy usługi z zakresu ochrony danych osobowych, a nasze doświadczenie i referencje pozwalają nam efektywnie działać na rzecz Twojej firmy.

Cały czas rozwijamy umiejętności

Wdrożenie RODO w małej firmie lub dużym przedsiębiorstwie to seria starannie przemyślanych działań, a możliwości technologiczne i zagrożenia wciąż ewoluują. Dlatego nie spoczywamy na laurach. Wciąż rozwijamy swoje umiejętności, biorąc udział w różnych imprezach branżowych, także jako prelegenci. Mówiąc o RODO, wdrożenie całego systemu nie ma przed nami żadnych tajemnic.

Działamy w całej Polsce

Zespół naszych ekspertów realizuje projekty w całej Polsce, na rzecz najróżniejszych firm – zarówno dużych, jak i rozwijających się. Posiadamy własną, dedykowaną bazę procedur, dzięki czemu zapewniamy najlepsze wdrożenie RODO. Oferta zawsze jest dostosowana do specyfiki Twojej branży i typu działalności, który prowadzisz.

Nawiązując współpracę z nami, zyskujesz profesjonalny i sprawdzony w praktyce produkt – wdrożenie RODO, które działa. Powierz ochronę danych osobowych nam, aby nie rozpraszać się dokumentacją prawną. Całą uwagę będziesz mógł poświęcić na rozwój biznesu.

W jakich firmach trzeba wdrożyć RODO?

Bezpieczeństwo danych osobowych dotyka każdego obszaru działalności firmy tj.:

 • informatyki
 • marketingu
 • pozyskania klienta
 • sprzedaży
 • realizacji usług
 • produkcji
 • logistyki
 • spedycji
 • reklamacji
 • obsługi kadrowo płacowej
 • księgowości
 • kontaktów z urzędami i instytucjami

Wdrożenie RODO dotyczy każdej firmy ponieważ wszędzie przetwarza się dane osobowe pracowników, kontrahentów i klientów.

Jak wygląda wdrożenie RODO w firmie?

Proces wdrożenia ochrony danych osobowych w firmie obejmuje poniższe obszary:

RODO w kadrach

wdrożenie RODO w firmie

REKRUTACJA I NOWI PRACOWNICY

 • Polityka rekrutacji
 • Instrukcja dot. klauzul informacyjnej RODO na potrzeby rekrutacyjne
 • Kwestionariusz kandydata z instrukcjami
 • Skierowanie na badania lekarskie z instrukcjami
 • Polityka wdrożenia nowego pracownika
 • Klauzula informacyjna dla osoby wskazanej jako uprawnionej do kontaktu w razie wypadku

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

 • Upoważnienia do przetwarzania danych dla pracowników
 • Procedura nadawania upoważnień i ich ewidencja – jest instrukcja
 • Ewidencja wydanych upoważnień do przetwarzania danych dla pracowników
 • Oświadczenia o zachowaniu poufności dla pracowników
 • Ewidencja wydanych oświadczeń
 • Zgody pracownicze (w tym wizerunek i komunikacja)
 • Umowy powierzenia mienia pracownikowi
 • Protokół zdawczo-odbiorczy stanowiska pracy

SZKOLENIA WSTĘPNE PRACOWNIKÓW

 • Procedura szkoleń pracowniczych
 • Listy obecności na szkoleniu
 • Uproszczony Regulamin przetwarzania danych osobowych
 • Zasady czystego biurka i ekranu
 • Instrukcja zasady korzystania z poczty elektronicznej i innych środków komunikacji elektronicznej

DOSTOSOWANIE REGULAMINÓW WEWNĘTRZNYCH

 • Zmiany w regulaminie pracy
 • Zmiany w regulaminie ZFŚS
 • Instrukcja dotycząca ochrony danych osobowych w ramach zarządzania PPK

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji

wdrożenie RODO w małej firmie

WDROŻENIE RODO – OBSZAR IT

 • Spis systemów IT (21 pytań o bezpieczeństwo)
 • Polityka bezpieczeństwa IT (zabezpieczenia, kopie bezpieczeństwa, odtwarzanie, przeglądy)
 • Regulamin użytkowania systemów informatycznych
 • Polityka przetwarzania danych w poczcie elektronicznej
 • Regulamin pracy zdalnej
 • Regulamin użytkowania urządzeń prywatnych

WDROŻENIE RODO – ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM DO OBSZARÓW PRZETWARZANIA

 • Polityka kluczy
 • Upoważnienie do użytkowania kluczy
 • Ewidencja kluczy
 • Rejestr wydania kluczy zapasowych

WDROŻENIE RODO – ARCHIWIZACJA I POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTAMI

 • Polityka archiwizacji i brakowania danych
 • Instrukcja kancelaryjna
 • Protokół zniszczenia akt
 • Regulamin postępowania z dokumentami
 • Procedura tworzenia kopii zapasowych
 • Procedura usuwania danych, niszczenia nośników z danymi
 • Instrukcja udostępniania danych

WDROŻENIE RODO – ZARZĄDZANIE MONITORINGIEM VIDEO

 • Ocena adekwatności monitoringu
 • Polityka zarządzania monitoringiem wizyjnym
 • Upoważnienia dla pracowników obsługujących monitoring lub dla firmy zewnętrznej
 • Protokół przekazania nagrań
 • Rejestr udostępnień nagrań
 • Klauzula informacyjna dot. monitoringu

Zapewnienie zgodności z przepisami prawa

RODO wdrożenie

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY, ZGODY I ICH EWIDENCJA

 • Klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych dla klientów
 • Ewidencja wydanych zgód na przetwarzanie danych od klientów
 • Klauzule informacyjne dla kontrahentów
 • Instrukcja stosowania klauzul informacyjnych
 • Regulamin udostępniania informacji
 • Ewidencja spełnienia obowiązku informacyjnego
 • Polityka realizacji praw osób których dane dotyczą

OBSŁUGA NARUSZEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 • Procedura postępowania z naruszeniami i incydentami
 • Instrukcja informowania Inspektora Ochrony Danych o naruszeniach
 • Raporty z naruszeń i zgłoszeń do UODO
 • Rejestr naruszeń bezpieczeństwa

UMOWY POWIERZENIA

 • Instrukcja i przykłady usług wymagających umowy powierzenia
 • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr umów powierzenia

INWENTARYZACJA

 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania – jako podmiot przetwarzający

ANALIZY RYZYKA

 • Analiza ryzyka
 • Oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)
 • Testy wagi, balansu interesów

WDROŻENIE (RODO) POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
 • Zarządzenie o przyjęciu polityki bezpieczeństwa danych osobowych
 • Dokumentacja Privacy by design (uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania)
 • Dokumentacja Privacy by default (domyślna ochrona danych), lista potencjalnych zagrożeń, lista potencjalnych zabezpieczeń
 • Lista wdrożonych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa

SZKOLENIE Z POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 • Regulamin przetwarzania danych osobowych dla pracowników
 • Lista obecności na szkoleniu

CYKLICZNE AUDYTY SPRAWDZAJĄCE RODO

 • Procedura audytu wewnętrznego
 • Plan sprawdzeń systemu ochrony danych
 • Raporty ze sprawdzeń systemu ochrony danych (wyniki audytu sprawdzającego)