Szkolenie IOD - Certyfikowany kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych RODO - DOIT.BIZ
Działamy globalnie na terenie całego świata

Szkolenie z RODO – Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Chcesz zdobyć nowy zawód, umiejętności lub poszerzyć swoje kompetencje?

Inspektor Ochrony Danych to w dzisiejszych czasach cenny i bardzo poszukiwany zawód.
Wielu pracodawców poszukuje osób posiadających kompetencje do wprowadzenia i utrzymania RODO w firmie.

Dobrze trafiłeś!

Mamy dla Ciebie szkolenie, dzięki któremu zdobędziesz widzę i doświadczenie potrzebne do prowadzenia wymaganych prawem tematów RODO i w konsekwencji
staniesz się INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zakres szkolenia

Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych

Certyfikowany kurs IOD obejmuje swoim zakresem wszystkie obszary dotyczące zadań inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z RODO. Wskazuje również praktyczne zastosowania zdobytej wiedzy. Nie wahaj się i już dziś zapisz się na szkolenie!

Obowiązujące przepisy ochrony danych
Rola i zadania Inspektora Ochrony Danych
Tryb pracy inspektora
Merytoryka pracy Inspektora Ochrony Danych
• Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania
• Przygotowanie i utrzymanie rejestru kategorii czynności przetwarzania
• Przeprowadzanie analizy ryzyka
• Utrzymanie dokumentacji pracowniczej
• Informatyka w systemie zabezpieczeń personaliów
• Archiwizacja i postępowanie z dokumentami
• Negocjacje umów powierzenia
• Wdrożenie RODO

Profesjonalni Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych będący absolwentami organizowanych przez nas szkoleń należą także do osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie audytów sprawdzających.

Bezpieczeństwo formalne i odpowiedzialność
• Obowiązek informacyjny, zgody i ich ewidencja
• Zarządzanie monitoringiem
• Zarządzanie dostępem do obszarów przetwarzania wiadomości
• Dostosowanie firmowych regulaminów wewnętrznych
• Rekrutacja i nowi pracownicy
• Ochrona danych osobowych w e-commerce
• Obsługa incydentów i naruszeń przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
• Szkolenia z ochrony danych osobowych

Istotnym obszarem, któremu poświęca się dużo uwagi w trakcie szkoleń, jest też wdrażanie polityki bezpieczeństwa przetwarzania personaliów.

Czas trwania

Dwa dni po 6 godzin.
W sumie 12 godzin szkoleniowych.

Formuła

Szkolenie internetowe online. Bezpośredni kontakt z trenerem.

Konsultacje

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje trzy darmowe konsulatcje eksperta RODO

Profil trenera

Prezes Zarządu DOIT.BIZ
Aktywny Inspektor Ochrony Danych firmach i instytucjach

Posiada 18 letnie doświadczenie w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Audytor Bezpieczeństwa Informacji normy ISO 27001. Informatyk z wykształcenia. Dyrektor działów informatyki w firmach których obroty sięgają miliardów złotych.

Dostępne terminy szkoleń

Przeprowadzane przez nas certyfikowane kursy uprawniające do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Danych Osobowych cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród klientów. Mając to na uwadze, przygotowaliśmy dogodny dla zainteresowanych osób terminarz zajęć. Zajrzyj do niego i sprawdź, kiedy odbywa się szkolenie IOD, w którym chcesz wziąć udział!

25-26 styczeń 2023

REJESTRACJA

22-23 luty 2023

REJESTRACJA

22-23 marzec 2022

REJESTRACJA

19-20 kwiecień 2023

REJESTRACJA

24-25 maj 2023

REJESTRACJA

20-21 czerwiec 2023

REJESTRACJA

19-20 lipiec 2023

REJESTRACJA

23-24 sierpień 2023

REJESTRACJA

20-21 wrzesień 2023

REJESTRACJA

25-26 październik 2023

REJESTRACJA

22 -23 listopad 2023

REJESTRACJA

06-07 grudzień 2023

REJESTRACJA
Masz pytania! Zadzwoń lub napisz, to zajmie tylko chwilę
Cena

Koszt szkolenia obejmuje swoim zakresem dwa dni wraz z dodatkową usługą trzech konsulatcji w obszarze RODO z jednym z naszych ekspertów.

Szkolenie indywidualne
od 1280 zł

netto / osoba

  • Online lub na miejscu
  • Dni szkoleniowe ustalane indywidualnie
  • Dopasowana liczba godzin szkoleniowych
  • Trener – Inspektor Ochrony Danych
  • Certyfikat Inspektora Ochrony Danych
REJESTRACJA

Czym jest kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Prowadzone przez nas certyfikowane warsztaty mają na celu gruntowne przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji IOD. Kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Udział w szkoleniu RODO pozwala uczestnikom na zdobycie niezbędnej wiedzy na temat metod zabezpieczania wrażliwych informacji przed wyciekiem. Ponadto stanowi on doskonałą okazję do doskonalenia umiejętności, którymi powinna obowiązkowo dysponować osoba piastująca stanowisko IOD w firmie.

Certyfikowany kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych zawsze prowadzony jest przez specjalistów. Zalicza się do nich m.in. wiodących audytorów ISO 27 001, a także ekspertów w dziedzinie IT. Przy opracowywaniu poszczególnych zagadnień poruszanych w trakcie szkolenia RODO aktywny udział bierze także doświadczony administrator bezpieczeństwa informacji. Podczas zajęć szczegółowo omawiamy m.in. przykładowe procedury postępowania, a także dokumenty określające politykę ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie.

Jaki jest cel szkolenia IOD?

Organizowany przez nas certyfikowany kurs na takie stanowisko, jak inspektor RODO, służy realizacji określonych zadań dydaktycznych. W czasie szkoleń dla osób pełniących w przyszłości funkcję IOD uczestnicy mają możliwość poszerzenia wiedzy na temat skutecznego zabezpieczania personaliów przed przejęciem przez nieuprawnione podmioty. Zdobywają także niezbędne do wykonywania omawianego zawodu umiejętności praktyczne.

Tematyka zajęć organizowanych podczas certyfikowanego kursu na Inspektora Ochrony Danych Osobowych oscyluje wokół różnych zagadnień. Wśród nich wyodrębnia się m.in.:

• obowiązki administratora danych i IOD;
• RODO a wizerunek firmy;
• postępowanie w przypadku naruszeń przepisów z zakresu ochrony danych osobowych;
• praktyczne wdrożenie systemów zabezpieczeń personaliów;
• rejestr czynności gromadzenia poufnych informacji;
• powierzenie przetwarzania wiadomości na podstawie stosownej umowy.

Podczas certyfikowanego szkolenia RODO kursanci mogą także poznać wiele kluczowych informacji dotyczących zasad powoływania IOD oraz jego zgłaszania do organu nadzorczego.

Dla kogo jest przeznaczony kurs inspektora RODO?

Adresatami przeprowadzanych przez nas warsztatów mogą być różne podmioty. Dotyczy to w szczególności:

• obecnych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz kandydatów na to stanowisko;
• osób odpowiedzialnych za wdrożenie RODO w organizacji;
• pracowników, którzy zajmują się obsługą systemów zabezpieczania wrażliwych informacji w przedsiębiorstwach, gdzie nie powołano IOD;
• administratorów danych oraz ich bezpośrednich przełożonych.

Wskazane jest także, aby w certyfikowanych szkoleniach RODO wzięli także udział mali i średni przedsiębiorcy. Dzięki temu będą oni mogli bowiem z ciążącymi na nich obowiązkami wynikającymi bezpośrednio z przepisów prawa. Co więcej, w kursach IOD mogą także z powodzeniem uczestniczyć osoby prywatne zainteresowane szeroko pojętą tematyką ochrony danych osobowych.

Korzyści z ukończenia szkolenia

Z prowadzonymi przez nas certyfikowanymi szkoleniami RODO wiąże się szereg zalet. Przede wszystkim dzięki nim można dowiedzieć się, jak stosować w praktyce nowe reguły przetwarzania personaliów. Ponadto pracownicy, dla których organizowany jest kurs na Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zazwyczaj otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe. W ich skład standardowo wchodzą:

• książeczki z przepisami RODO w kieszonkowym formacie;
• broszury zawierające prezentację zagadnień poruszanych w ramach certyfikowanego szkolenia IOD;
• długopis i notatnik;
• analizy ryzyka;
• zbiory przykładowych procedur dotyczących przetwarzania poufnych informacji.

Warto też mieć świadomość, że certyfikowane kursy na Inspektora Ochrony Danych Osobowych, które organizujemy, zazwyczaj odbywają się w dogodnej dla uczestników lokalizacji. Sale do przeprowadzania zajęć wyposażone są w bogate zaplecze techniczne. Dodatkowym atutem naszych szkoleń IOD jest też relatywnie niewielka liczebność grup.

Po ukończeniu warsztatów RODO uczestniczące w nich osoby otrzymują stosowny imienny certyfikat. Dodatkowo każdy kursant objęty jest bezpłatnym indywidualnym wsparciem prawnym.