Nowe Porozumienie "Most Danych" pomiędzy UK a USA
Działamy globalnie na terenie całego świata

Nowe Porozumienie “Most Danych” pomiędzy Wielką Brytanią a USA – Co to oznacza dla ochrony danych?

Wprowadzenie

12 października 2023 roku w życie weszło porozumienie “Most Danych” (Data Bridge) między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi, które otwiera nowe możliwości transferu danych z Wielkiej Brytanii do USA.

Brytyjskie Rozszerzenie DPF

Mechanizm transferu danych opiera się na europejskich Transatlantyckich Ramach Ochrony Danych (Data Privacy Framework, DPF). Dokument ten jest określany jako brytyjskie rozszerzenie DPF. Decyzja sekretarza stanu ustala, że rozszerzenie to nie obniża poziomu ochrony danych osób w Wielkiej Brytanii, gdy ich dane są przekazywane do USA. Z drugiej strony, w USA wydano decyzję nr. 14086 (Executive Order 14086), uznającą Wielką Brytanię za “odpowiednie państwo” do transferów danych. Most Danych będzie działać na zasadach podobnych do tych obowiązujących w Data Privacy Framework.

Zalety i Wady Mostu Danych

To, że Most Danych będzie oparty w głównej mierze na DPF, jest zarówno jego zaletą jak i wadą. Z jednej strony transfery danych między Wielką Brytanią a USA będą traktowane na równi z transferami między Wielką Brytanią a UE. Jednakże podważanie Data Privacy Framework może potencjalnie spowodować unieważnienie Mostu Danych.

Wyzwania Przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Niedawno przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) została złożona skarga w sprawie Data Privacy Framework, a nie można wykluczyć, że zostanie ona uwzględniona. W przypadku, gdyby TSUE orzekł, że USA nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, Wielka Brytania będzie musiała podjąć trudną decyzję. Będzie musiała albo kontynuować Most Danych, albo zawiesić transfery danych w oczekiwaniu na nowy mechanizm.

Globalne Implikacje

Unia Europejska ma ogromny wpływ na kształtowanie standardów ochrony danych osobowych, co stanowi element szerszego trendu, w którym państwa spoza Europy starają się dostosować swoje przepisy do zasad zawartych w Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Państwa takie jak Izrael czy Turcja już wzorują się na regulacjach Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony danych. Decyzja TSUE w sprawie Data Privacy Framework będzie więc miała wpływ nie tylko na Europę, ale także na kształtowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych na całym świecie.

Wpływ na Przedsiębiorstwa

W kontekście ochrony danych osobowych porozumienie “Most Danych” ma istotne znaczenie. Firmy będą musiały przemyśleć, jakie kroki podejmować w zakresie zapewnienia obsługi RODO, audytu RODO czy też samego wdrożenia RODO w firmie w związku z tym nowym mechanizmem transferu danych. Warto podkreślić by kwestie związane z RODO zlecić specjalistom. Nasza firma specjalizuje się w obszarze ochrony danych osobowych. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy możemy pomóc przedsiębiorstwom skutecznie dostosować się do nowych wyzwań wynikających z porozumienia “Most Danych” i zapewnić pełne przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

https://doit.biz.pl/audyt-rodo-kiedy-przeprowadzic-jak-powinien-wygladac-i-kto-powinien-go-wykonac/