Kompleksowe podejście do ochrony danych osobowych - DOIT.BIZ Sp. z o.o.
Działamy globalnie na terenie całego świata

Kompleksowe podejście do ochrony danych osobowych

SPIS TREŚCI:

 1. Wdrożenie RODO – co to jest?
 2. Wdrożenie RODO – kto jest zobowiązany?
 3. Wdrożenie RODO – jakie są etapy?
  1. Etap pierwszy – analiza wymagań i przygotowanie dokumentacji
  2. Etap drugi – dostosowanie procesów i systemów informatycznych
  3. Etap trzeci – szkolenie pracowników
  4. Etap czwarty – wdrożenie monitoringu zgodności
 4. Wdrożenie RODO – koszty
 5. Wdrożenie RODO – jakie są korzyści?
 6. Wdrożenie RODO – jakie są ryzyka związane z brakiem wdrożenia?
 7. Wdrożenie RODO – podsumowanie

W dzisiejszych czasach ochrona danych osobowych jest niezwykle istotna dla każdej firmy, która przetwarza dane osobowe swoich klientów. Dlatego też, wdrożenie RODO jest jednym z najważniejszych kroków, jakie można podjąć w celu zabezpieczenia prywatności swoich klientów oraz spełnienia wymagań wynikających z obowiązujących przepisów.

Wdrożenie RODO – co to jest?

Wdrożenie RODO to proces, którego celem jest dostosowanie działalności firmy do wymagań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanych dalej RODO.

Wdrożenie RODO – kto jest zobowiązany?

Wdrożenie RODO dotyczy każdej firmy, która przetwarza dane osobowe swoich klientów. Warto jednak pamiętać, że wdrożenie RODO nie dotyczy tylko firm działających w Unii Europejskiej, ale również tych, które przetwarzają dane osobowe klientów z krajów trzecich.

Wdrożenie RODO – jakie są etapy?

Wdrożenie RODO składa się z kilku etapów, które mają na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

Etap pierwszy – analiza wymagań i przygotowanie dokumentacji

W pierwszej kolejności należy przeprowadzić analizę wymagań wynikających z RODO oraz przygotować odpowiednią dokumentację, taką jak polityka prywatności i regulamin ochrony danych osobowych. W tym etapie należy określić, jakie dane osobowe są przetwarzane w firmie, jakie cele są z tym związane oraz jakie ryzyka związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą wystąpić.

W tym celu warto sięgnąć do przepisów prawa, takich jak RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych, która reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych w Polsce.

Etap drugi – dostosowanie procesów i systemów informatycznych

Po przygotowaniu dokumentacji należy dostosować procesy i systemy informatyczne do wymagań RODO. W tym etapie należy wdrożyć odpowiednie procedury ochrony danych osobowych, takie jak procedury dostępu do danych osobowych, procedury ich usuwania oraz procedury ich zabezpieczania.

Etap trzeci – szkolenie pracowników

Kolejnym etapem jest szkolenie pracowników w zakresie RODO oraz odpowiedzialności związanej z przetwarzaniem danych osobowych. W tym etapie należy przekazać pracownikom niezbędną wiedzę na temat ochrony danych osobowych oraz wyjaśnić, jakie są konsekwencje naruszenia przepisów RODO.

Etap czwarty – wdrożenie monitoringu zgodności

Ostatnim etapem wdrożenia RODO jest wdrożenie monitoringu zgodności – to audyt RODO, który pozwala na bieżąco kontrolować, czy firma działa zgodnie z wymaganiami RODO oraz czy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Wdrożenie RODO – koszty

Koszty wdrożenia RODO są uzależnione od wielu czynników, takich jak rozmiar i specyfika firmy, ilość danych osobowych, które są przetwarzane oraz skala wdrożenia. Warto jednak pamiętać, że koszty wdrożenia RODO są inwestycją w bezpieczeństwo danych osobowych, która przekłada się na zaufanie klientów i dobre imię firmy.

Wdrożenie RODO – jakie są korzyści?

Wdrożenie RODO ma wiele korzyści dla firmy, takich jak:

 • Zabezpieczenie danych osobowych klientów – wdrożenie RODO pozwala na zabezpieczenie danych osobowych klientów oraz uniknięcie nieprzyjemnych konsekwencji wynikających z ich naruszenia.
 • Zwiększenie zaufania klientów – wdrożenie RODO pozwala na zwiększenie zaufania klientów, którzy wiedzą, że ich prywatność jest odpowiednio chroniona.
 • Spełnienie wymagań prawnych – wdrożenie RODO pozwala na spełnienie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów oraz uniknięcie nieprzyjemnych konsekwencji wynikających z ich naruszenia.
 • Współpraca z instytucjami publicznymi – wdrożenie RODO pozwala na bezproblemową współpracę z instytucjami publicznymi, takimi jak Urząd Ochrony Danych Osobowych, które monitorują przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

Wdrożenie RODO – jakie są ryzyka związane z brakiem wdrożenia?

Brak wdrożenia RODO niesie ze sobą wiele ryzyk, takich jak:

 • Kary finansowe – nienależyte przetwarzanie danych osobowych może skutkować nałożeniem na firmę kary finansowej w wysokości do 20 mln euro lub 4% rocznego światowego obrotu.
 • Naruszenie prywatności klientów – brak wdrożenia RODO niesie ze sobą ryzyko naruszenia prywatności klientów oraz straty ich zaufania.
 • Szkody wizerunkowe – naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych może skutkować negatywnymi skutkami dla wizerunku firmy oraz utratą zaufania ze strony klientów.

Wdrożenie RODO – podsumowanie

Wdrożenie RODO to niezwykle ważny proces dla każdej firmy, która przetwarza dane osobowe swoich klientów. Wdrożenie RODO pozwala na zabezpieczenie danych osobowych klientów oraz uniknięcie nieprzyjemnych konsekwencji wynikających z ich naruszenia.

Proces wdrożenia RODO składa się z kilku etapów, które mają na celu dostosowanie działalności firmy do wymagań wynikających z RODO. Wdrożenie RODO powinno być wykonane przez specjalistów z dziedziny ochrony danych osobowych, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.

Koszty wdrożenia RODO są uzależnione od wielu czynników, takich jak rozmiar i specyfika firmy, ilość danych osobowych, które są przetwarzane oraz skala wdrożenia. Warto jednak pamiętać, że koszty wdrożenia RODO są inwestycją w bezpieczeństwo danych osobowych, która przekłada się na zaufanie klientów i dobre imię firmy.

Brak wdrożenia RODO niesie ze sobą wiele ryzyk, takich jak kary finansowe, naruszenie prywatności klientów oraz szkody wizerunkowe. Dlatego też, warto zainwestować w wdrożenie RODO i zabezpieczyć prywatność swoich klientów oraz uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji wynikających z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Warto pamiętać, że wdrożenie RODO to nie tylko spełnienie wymagań prawnych, ale również inwestycja w zaufanie klientów oraz dobry wizerunek firmy. Dlatego też, warto skorzystać z usług specjalistycznych firm, które oferują wdrożenia RODO i zaufać doświadczonym specjalistom z dziedziny ochrony danych osobowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej lub uzyskać wycenę. Skontaktuj się z Nami