fbpx
Działamy globalnie na terenie całego świata

Audyt ochrony danych osobowych w firmie

Audyt ochrony danych osobowych w Twojej firmie

AUDYT RODO

Audyt RODO to obowiązek

Zgodnie z art. 24 p. 1 RODO, administrator (firma), „wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne […]. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane

OBAWIASZ SIĘ KONTROLI URZĘDU, WYSOKICH KAR FINANSOWYCH i UTRATY REPUTACJI FIRMY?
MASZ WĄTPLIWOŚCI CZY TWOJA FIRMA JEST BEZPIECZNA i ZGODNA Z RODO?
RODO ZOSTAŁO WDROŻONE ALE NIE WIESZ CZY DOBRZE?
CHCESZ WDROŻYĆ RODO ABY CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE WIĘCEJ O TYM NIE MYŚLEĆ?

Za darmo do pobrania:
Lista 24 wymagań RODO w Twojej firmie

POBIERZ
ZAKRES AUDYTU

Audyt RODO powinien uwzględniać :

Wyniki audytu RODO dają możliwość zapewnienia adekwatnego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, a co za tym idzie minimalizacji ryzyka wystąpienia negatywnych incydentów i kar.

ZARZĄDZANIE DANYMI

Audyt powinien obejmować swoim zakresem polityki, procedury, system nadzoru oraz odpowiedzialność za ochronę danych w całej organizacji.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

RODO wymaga, aby organizacje stosowały podejście oparte na ryzyku w celu wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń.

PRZETWARZANIE DANYCH

RODO wymaga udowodnienia stosowania procesów ochrony, a także ich udokumentowania w postaci polityki ochrony danych osobowych, procedury powiadamiania o naruszeniu danych, instrukcji, procedur.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

Audyt RODO weryfikuje rzeczywiste odwzorowanie ról i zakresów obowiązków na procesy pracy, a także procesy onboardingu i offboardingu pracowników.

Jak przeprowadzamy Audyt RODO?

Audyt przeprowadza certyfikowany Inspektor Ochorny Danych. 

PROCES AUDYTU RODO:

1

SPRAWDZENIE CZY FUKCJONUJE PRAWIDŁOWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH

2

SPRAWDZENIE CZY FIRMA PROWADZI NA BIERZĄCO EWIDENCJĘ UPOWAŻNIEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH

3

WERYFIKACJA CZY PRACOWNICY FIRMY POSIADAJĄ NIEZBĘDNE SZKOLENIA, UPOWAŻENINIA i OŚWIADCZENIA

4

WERYFIKACJA CZY WDROŻONO ODPOWIEDNIE PROCEDURY i INSTRUKCJE OCHRONY DANYCH

5

SPRAWDZENIE POCZAS WYWIADÓW CZY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI FUNKCJONUJĄ W PRAKTYCE

6

PRZYGOTOWANIE RAPORTU Z AUDYTU ZAWIERAJĄCEGO ZALECENIA I POMOC WE WDROŻENIU RODO

Czynniki wpływające na jakość audytu RODO

Czy istnieje przepis na wysoką jakość audytu RODO? Znamy recepturę jak stworzyć solidne fundamenty dla dobrze przeprowadzonego audytu.

Kompetentny audytor

Dla zachowania obiektywizmu zaleca się zlecenie audytu RODO na zewnątrz. Osoba audytująca powinna posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej ochrony danych osobowych. Jednocześnie od audytora wymaga się ponadpodstawowej znajomości systemów IT, które w dobie digitalizacji odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu firm.

Dobry plan

Kluczem do dobrze przeprowadzonego audytu RODO jest przemyślany plan, w którym określimy zasadnicze procesy przetwarzania danych osobowych. Na audytowanie RODO składają się bowiem rozmaite działania zarówno takie jak rozmowa z personelem, jak i weryfikacja obecnej dokumentacji. Ustalanie terminów powinno być rozważnie przeprowadzone.

Odpowiednie narzędzia

Wynik audytu ochrony danych powinien być miarodajny dlatego istotne jest czy przy monitorowaniu danego procesu, wystarczające będzie przeprowadzenie rozmów z pracownikami, czy też niezbędne będą oględzin miejsca przetwarzania, wgląd do zewnętrznych nośników danych. Punkt ten jest ważny dla przygotowania planu. Właściwe narzędzia przełożą się na czasu audytu.

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami. 

Napisz poniżej. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.