fbpx
Działamy globalnie na terenie całego świata

Audyt ochrony danych osobowych w firmie

Wdrożenie regulacji mających zapewnić bezpieczeństwo zbierania i przetwarzania poufnych informacji jest prawnie wymagane, jednak czy Twoja firma lub organizacja innego rodzaju zrobiła to w sposób prawidłowy? Uchybienia, pomyłki i niedociągnięcia w tym zakresie mogą sporo kosztować – kary wynoszą nawet do 20 mln euro – dlatego warto się upewnić, czy aktualnie stosowane procedury są właściwe i adekwatne. Optymalnym rozwiązaniem jest audyt ochrony danych osobowych, którym zajmuje się nasza firma. Wiemy, jak go przeprowadzić, aby zapewnić zgodność regulacji z artykułem 32 i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zachęcamy do współpracy, której efektem jest kompleksowy i szczegółowy raport wykonany przez doświadczonych i kompetentnych specjalistów w swoim fachu.

Audyt bezpieczeństwa danych osobowych w przedsiębiorstwie

RODO AUDYT WEWNĘTRZNY

Audyt danych osobowych RODO to obowiązek

Zgodnie z art. 24 p. 1 RODO, administrator (firma), „wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne […]. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane

OBAWIASZ SIĘ KONTROLI URZĘDU, WYSOKICH KAR FINANSOWYCH i UTRATY REPUTACJI FIRMY?

MASZ WĄTPLIWOŚCI CZY TWOJA FIRMA JEST BEZPIECZNA i ZGODNA Z RODO?

RODO ZOSTAŁO WDROŻONE ALE NIE WIESZ CZY DOBRZE?

CHCESZ WDROŻYĆ RODO ABY CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE WIĘCEJ O TYM NIE MYŚLEĆ?

Za darmo do pobrania:
Lista 24 wymagań RODO w Twojej firmie

POBIERZ

ZAKRES AUDYTU – BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Audyt bezpieczeństwa danych osobowych RODO powinien uwzględniać :

Wyniki audytu zgodności z RODO dają możliwość zapewnienia adekwatnego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, a co za tym idzie minimalizacji ryzyka wystąpienia negatywnych incydentów i kar.

ZARZĄDZANIE DANYMI

Audyt powinien obejmować swoim zakresem polityki, procedury, system nadzoru oraz odpowiedzialność za ochronę danych w całej organizacji.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

RODO wymaga, aby organizacje stosowały podejście oparte na ryzyku w celu wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń.

PRZETWARZANIE DANYCH

RODO wymaga udowodnienia stosowania procesów ochrony, a także ich udokumentowania w postaci polityki ochrony danych osobowych, procedury powiadamiania o naruszeniu danych, instrukcji, procedur.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

Audyt RODO weryfikuje rzeczywiste odwzorowanie ról i zakresów obowiązków na procesy pracy, a także procesy onboardingu i offboardingu pracowników.

Jak przeprowadzamy Audyt RODO?

Audyt przeprowadza certyfikowany Inspektor Ochorny Danych. 

PROCES AUDYTU RODO:

1

SPRAWDZENIE CZY FUKCJONUJE PRAWIDŁOWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH

2

SPRAWDZENIE CZY FIRMA PROWADZI NA BIERZĄCO EWIDENCJĘ UPOWAŻNIEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH

3

WERYFIKACJA CZY PRACOWNICY FIRMY POSIADAJĄ NIEZBĘDNE SZKOLENIA, UPOWAŻENINIA i OŚWIADCZENIA

4

WERYFIKACJA CZY WDROŻONO ODPOWIEDNIE PROCEDURY i INSTRUKCJE OCHRONY DANYCH

5

SPRAWDZENIE POCZAS WYWIADÓW CZY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI FUNKCJONUJĄ W PRAKTYCE

6

PRZYGOTOWANIE RAPORTU Z AUDYTU ZAWIERAJĄCEGO ZALECENIA I POMOC WE WDROŻENIU RODO

Czynniki wpływające na jakość audytu RODO

Czy istnieje przepis na wysoką jakość audytu RODO? Znamy recepturę jak stworzyć solidne fundamenty dla dobrze przeprowadzonego audytu.

Kompetentny audytor

Dla zachowania obiektywizmu zaleca się zlecenie audytu RODO na zewnątrz. Osoba audytująca powinna posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej ochrony danych osobowych. Jednocześnie od audytora wymaga się ponadpodstawowej znajomości systemów IT, które w dobie digitalizacji odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu firm.

Dobry plan

Kluczem do dobrze przeprowadzonego audytu RODO jest przemyślany plan, w którym określimy zasadnicze procesy przetwarzania danych osobowych. Na audytowanie RODO składają się bowiem rozmaite działania zarówno takie jak rozmowa z personelem, jak i weryfikacja obecnej dokumentacji. Ustalanie terminów powinno być rozważnie przeprowadzone.

Odpowiednie narzędzia

Wynik audytu ochrony danych powinien być miarodajny dlatego istotne jest czy przy monitorowaniu danego procesu, wystarczające będzie przeprowadzenie rozmów z pracownikami, czy też niezbędne będą oględzin miejsca przetwarzania, wgląd do zewnętrznych nośników danych. Punkt ten jest ważny dla przygotowania planu. Właściwe narzędzia przełożą się na czasu audytu.

Dlaczego warto wykonać audyt zgodności z RODO?

Najważniejszym powodem, dla którego zleca się audyt zgodności z RODO, jest dokładne poznanie aktualnie stosowanych procedur dotyczących ochrony danych osobowych. To swego rodzaju diagnoza postawiona przez profesjonalistów, na podstawie której możliwe staje się wdrożenie wymaganych usprawnień lub – jeśli są one niepotrzebne – zyskanie pewności, że obecny stan rzeczy jest odpowiedni, więc zmiany pozostają zbędne. Wszystkie kluczowe informacje na ten temat zawiera raport ze zrealizowanych prac. Nasz zespół potrafi je przeprowadzić w sposób kompetentny i z uwzględnieniem wszystkich aktualnych przepisów, m.in. artykułu 32.

Kiedy wobec tego zlecić prace naszej firmie? Jednoznaczne określenie momentu czasowego jest niemożliwe – w tym przypadku liczy się świadomość osób odpowiadających za funkcjonowanie przedsiębiorstwa lub innej organizacji. Gdy pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zgodności z prawem lub skuteczności procedur dotyczących bezpieczeństwa poufnych danych, warto przeprowadzić prace, które kończy raport z audytu ochrony danych osobowych RODO. Rekomendujemy wykonanie go także bezpośrednio po wdrożeniu od podstaw nowych regulacji lub modyfikacji w już istniejących procedurach. Dzięki analizom można zyskać pewność prawidłowości wprowadzonych rozwiązań.

Kto wykonuje audyt RODO?

Wykonaniem analiz i dokumentacji w postaci raportu zajmują się nasi specjaliści – doświadczeni i odpowiednio wykwalifikowani inspektorzy ochrony danych osobowych – przy zaangażowaniu administratora oraz pracowników odpowiadających za ten dział funkcjonowania organizacji. Choć w świetle prawa audyt jest nieobowiązkowy, to jednak artykuł 32 RODO wskazuje go jako jedną z metod mających zagwarantować zgodność z przepisami i bezpieczeństwo stosowanych procedur. Ponieważ umiemy go przeprowadzić prawidłowo, sprawnie i precyzyjnie, warto powierzyć to zadanie naszej firmie.

Co jest przedmiotem audytu RODO?

Kluczowym aspektem, któremu przyglądamy się podczas audytu, są obecnie stosowane działania dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych. Czy mają one podstawy w obecnie obowiązujących regulacjach prawnych, takich jak np. artykuł 32 RODO, a jeśli tak, to czy są skuteczne i dobrze spełniają swoje zadanie? Poza procedurami możemy też przeprowadzić przegląd pracy osób odpowiadających za bezpieczeństwo poufnych informacji i zorientować się, czy właściwie się z niej wywiązują. Sprawdzamy też legalność i dokumentację dotyczącą transferowania poufnych informacji do innych podmiotów, o ile taki proceder ma miejsce. Końcowym etapem usługi jest raport, w którym omawiamy wykonane czynności i podajemy rekomendacje mające na celu dostosować i usprawnić procesy.

W ramach audytu ochrony danych osobowych weryfikujemy, czy i w jaki sposób stosowane są obowiązki informacyjne, a także przyglądamy się wykorzystywanym klauzulom RODO. Wiemy, jak przeprowadzić analizę ich treści – na jej bazie zastanawiamy się, czy rzeczywiście gwarantują zgodność z przepisami, m.in. z artykułem 32. Z kolei nasi informatycy i technicy sprawdzają używane zabezpieczenia IT oraz techniczne w poszukiwaniu ewentualnych błędów, które mogłyby spowodować wyciek poufnych informacji. Raport obejmuje ponadto temat prawidłowości ich przetwarzania z punktu widzenia praw osób, do których należą.
Niezwykle istotnym aspektem w kontekście RODO jest świadomość tego, jak należy się zachować w razie wykradzenia, wycieku czy utraty danych osobowych, których ochronę powinna zapewnić organizacja. Czy pracownicy są przygotowani na taką ewentualność i wiedzą, jak postępować w jej obliczu? Czy zostały sporządzone procedury na wypadek podobnych sytuacji i są efektywne oraz zapewniają zgodność z przepisami, m.in. z artykułem 32? Potrafimy przeprowadzić tego rodzaju analizy, z których wnioski znajdują się w raporcie końcowym z naszych prac.

Jedna z ważnych zasad, do której powinny się stosować organizacje przyjmujące procedury RODO, dotyczy rozliczalności. Mówi ona o tym, że dany podmiot ma obowiązek wykazania prawidłowość przestrzegania przepisów, których celem jest ochrona danych osobowych. Nasz audyt obejmuje również ten aspekt – wiemy, jak go przeprowadzić w sposób skuteczny, precyzyjny i zapewniający zgodność z przepisami, m.in. z artykułem 32, czego potwierdzeniem jest wykonany na zakończenie prac raport.

Ochrona Danych Osobowych – ile kosztuje audyt?

Cena usługi jest ustalana indywidualnie i zależy m.in. od stopnia skomplikowania oraz zakresu zleconych prac. Na podstawie wywiadu z klientem i analizy działalności jego organizacji możemy zaproponować dokładną stawkę. Przy wycenie bierzemy pod uwagę m.in. ilość dokumentacji i zaawansowanie procedur związanych z ochroną danych osobowych i podlegających audytowi RODO. Zawsze jednak staramy się go przeprowadzić na maksymalnie konkurencyjnych warunkach finansowych.

Co po audycie Ochrony Danych Osobowych?

Efektem zrealizowanej przez nasz zespół usługi jest raport, w którym wskazujemy ewentualne niedociągnięcia, braki i błędy, a zarazem podpowiadamy, w jaki sposób je wyeliminować i tym samym usprawnić funkcjonowanie organizacji pod kątem ochrony danych osobowych. W razie potrzeby możemy zapewnić kompleksową pomoc we wdrożeniu RODO – wszystkich lub wybranych sugerowanych rekomendacji. Jeśli więc poszukujesz doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów, którzy wiedzą, jak przeprowadzić audyt RODO, serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy z naszą firmą!

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami. 

Napisz poniżej. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.