Skarga na OpenAI: Naruszenie Praw Osobowych i RODO
Działamy globalnie na terenie całego świata

Skarga na OpenAI: Naruszenie Praw Osobowych i RODO

Skarga na OpenAI: Naruszenie Praw Osobowych i RODO

Skarżący zgłosił do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) swoje zastrzeżenia wobec firmy OpenAI, w związku z nieprawdziwymi informacjami generowanymi przez ChatGPT i niewykonywaniem przez OpenAI jego żądań dotyczących przestrzegania przepisów RODO. Twierdzi, że firma OpenAI przetwarza jego dane w sposób niezgodny z prawem, nierzetelny i nieprzejrzysty. Skarżący zwrócił się do UODO, ponieważ nie uzyskał odpowiedzi ani sprostowania nieprawdziwych informacji wygenerowanych przez ChatGPT. Zarzuca również OpenAI naruszenie art. 12 i art. 5 ust. 1 lit a RODO, argumentując, że odpowiedzi udzielane przez firmę były niejasne, wprowadzające w błąd i sprzeczne.

Brak Transparentności w Przetwarzaniu Danych Osobowych przez OpenAI

W skardze skarżący podkreśla, że OpenAI nie spełniło obowiązku informacyjnego, nie informując go o źródle danych na jego temat ani o odbiorcach tych danych. Ponadto, skarżący uważa, że obowiązek informacyjny powinien być realizowany już na etapie przetwarzania danych do celów treningowych modeli językowych sztucznej inteligencji. Skarżący domaga się, aby UODO nie tylko zobowiązał OpenAI do przestrzegania przepisów RODO, ale także przeprowadził dochodzenie w sprawie zgodności modelu przetwarzania danych osobowych przez OpenAI w ramach ChatGPT z przepisami ochrony danych osobowych.

UODO Rozważa Dochodzenie w Sprawie ChatGPT firmy OpenAI

Prezes UODO, Jan Nowak, uważa, że postępowanie w tej sprawie będzie trudne, ze względu na fakt, że firma OpenAI znajduje się poza granicami Unii Europejskiej, a technologia ChatGPT jest stosunkowo nowa i nieodkryta dla badaczy. Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych powołała specjalną grupę roboczą do spraw OpenAI.

Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych Bada OpenAI

Zastępca prezesa UODO, Jakub Groszkowski, podkreśla, że rozwijająca się technologia sztucznej inteligencji, w tym modele językowe dużej skali, stała się powszechnie stosowana i komercyjna. Jednakże jej rozwój musi odbywać się z poszanowaniem praw osób fizycznych, wynikających z RODO. Organizacje ochrony danych osobowych w Europie mają za zadanie chronić obywateli Unii Europejskiej przed negatywnymi skutkami przetwarzania danych osobowych. Skarżący podniesionymi zarzutami wskazuje na potrzebę zrozumienia, czy OpenAI stosuje systemowe podejście do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Europie, a UODO będzie badał te wątpliwości, zwłaszcza w kontekście fundamentalnej zasady “privacy by design” zawartej w RODO.