3 maja, 2021

Outsourcing Inspektora Ochrony Danych

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zaleca się powołanie Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jest to osoba fizyczna, która w najogólniejszym ujęciu jest zobowiązana do dbania o przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w firmie. Powoływany jest przez Administratora Danych Osobowych (ADO). Warto pamiętać, że funkcja ADO jest stała. Pracownik pełniący w jej ramach obowiązki nie może przekazać odpowiedzialności na inne osoby, natomiast może powoływać administratorów bezpieczeństwa informacji i scedować na nich konkretne zadania. Istnieje również możliwość powołania zastępcy, czy też przeniesienia obowiązków na firmę zewnętrzną w ramach outsourcingu IOD. Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) dopuszcza zastosowanie przez przedsiębiorców outsourcingu IOD jako sprawdzonej usługi, która umożliwia przedsiębiorcom odciążenie z obowiązku dopilnowania prowadzenia działań w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych.

W ramach outsourcingu IOD nasza firma zapewnia między innymi:

 • reprezentowanie Klienta w relacjach z Urzędem Ochrony Danych Osobowych,
 • aktualizowanie i monitorowanie dokumentacji,
 • przygotowywanie i prowadzenie rejestrów zbiorów danych,
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych,
 • przeprowadzanie audytów w zakresie danych osobowych,
 • opracowywanie wewnętrznych procedur dla działania zgodnego z profilem przedsiębiorstwa i jego strukturą organizacyjną,
 • nadawanie i ewidencjonowanie upoważnień,
 • bieżące doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych.

Szczegółowy zakres obowiązków ustalamy indywidualnie z naszymi Klientami, dostosowując charakter i sposób naszych działań do konkretnych potrzeb. W zależności od ustalonego zakresu obowiązku określamy także cennik naszych usług.

Korzyści ze współpracy z firmą zewnętrzną

Outsourcing IOD zyskuje coraz większą popularności z uwagi na liczne korzyści, jakie gwarantuje przedsiębiorcom. Do najważniejszych należy zaliczyć:

 • skoncentrowanie na zasadniczej działalności firmy – Klient może w pełni skupić się na rozwoju biznesu oraz pracy w obszarze własnej branży. Nie musi poświęcać czasu na działania związane z dopilnowaniem procedur firmy i działań pracowników w ramach ochrony danych osobowych.
 • oszczędzanie czasu i środków – Przedsiębiorca nie musi zatrudniać dodatkowej osoby, co wiąże się z koniecznością przygotowania odpowiedniego stanowiska i miejsca pracy oraz zapewnienia jej wynagrodzenia. Ponadto pracownicy już zatrudnieni nie są obciążeni obowiązkami dodatkowymi administratorów bezpieczeństwa informacji i mogą poświęcić swój cały czas na wypełnianie obowiązków zawodowych.
 • zagwarantowanie stałej i ciągłej obsługi – skorzystanie z outsourcingu IOD zapewnia ciągłość wykonywania obowiązków administratora. W przypadku, gdy firma zatrudnia jednego pracownika do wykonywania tych obowiązków w sytuacji absencji w pracy jego zadania są wstrzymane. Jeśli nasz pracownik jest nieobecny z powodu choroby, czy urlopu macierzyńskiego, jego zadania zostają natychmiastowo scedowane na drugą, równie doświadczoną i kompetentną osobę.