fbpx
Działamy globalnie na terenie całego świata

Outsourcing Inspektora Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

To osoba fizyczna, która w najogólniejszym ujęciu jest zobowiązana do dbania o przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w firmie. Powoływany jest przez Administratora Danych Osobowych (ADO). Warto pamiętać, że funkcja ADO jest stała. Pracownik pełniący w jej ramach obowiązki nie może przekazać odpowiedzialności na inne osoby, natomiast może powołać Inspektora Ochrony Danych (IOD) i scedować na niego konkretne zadania. Istnieje również możliwość powołania zastępcy, czy też przeniesienia obowiązków na firmę zewnętrzną w ramach outsourcingu IOD. Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) dopuszcza zastosowanie przez przedsiębiorców outsourcingu IOD jako sprawdzonej usługi, która umożliwia przedsiębiorcom odciążenie z obowiązku dopilnowania prowadzenia działań w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych.

W ramach outsourcingu IOD nasza firma zapewnia między innymi:
stały kontakt z inspektorem oraz nadzór nad prawidłową ochroną danych w firmie,
reprezentowanie Klienta w relacjach z Urzędem Ochrony Danych Osobowych,
aktualizowanie i monitorowanie dokumentacji,
przygotowywanie i prowadzenie rejestrów zbiorów danych,
przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych,
przeprowadzanie audytów w zakresie danych osobowych,
opracowywanie wewnętrznych procedur dla działania zgodnego z profilem przedsiębiorstwa i jego strukturą organizacyjną,
nadawanie i ewidencjonowanie upoważnień,
bieżące doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych.

Szczegółowy zakres obowiązków ustalamy indywidualnie z naszymi Klientami, dostosowując charakter i sposób naszych działań do konkretnych potrzeb. W zależności od ustalonego zakresu obowiązku określamy także cennik naszych usług.

Korzyści ze współpracy z firmą zewnętrzną

Outsourcing Inspektora Ochrony Danych zyskuje coraz większą popularności z uwagi na liczne korzyści, jakie gwarantuje przedsiębiorcom. Do najważniejszych należy zaliczyć:

  • skoncentrowanie na zasadniczej działalności firmy – Klient może w pełni skupić się na rozwoju biznesu oraz pracy w obszarze własnej branży. Nie musi poświęcać czasu na działania związane z dopilnowaniem procedur firmy i działań pracowników w ramach ochrony danych osobowych.
  • oszczędzanie czasu i środków – Przedsiębiorca nie musi zatrudniać dodatkowej osoby, co wiąże się z koniecznością przygotowania odpowiedniego stanowiska i miejsca pracy oraz zapewnienia jej wynagrodzenia. Ponadto pracownicy już zatrudnieni nie są obciążeni obowiązkami dodatkowymi administratorów bezpieczeństwa informacji i mogą poświęcić swój cały czas na wypełnianie obowiązków zawodowych.
  • zagwarantowanie stałej i ciągłej obsługi – skorzystanie z outsourcingu IOD zapewnia ciągłość wykonywania obowiązków administratora. W przypadku, gdy firma zatrudnia jednego pracownika do wykonywania tych obowiązków w sytuacji absencji w pracy jego zadania są wstrzymane. Jeśli nasz pracownik jest nieobecny z powodu choroby, czy urlopu macierzyńskiego, jego zadania zostają natychmiastowo scedowane na drugą, równie doświadczoną i kompetentną osobę.