Dostępność cyfrowa - audyt, wdrożenie, szkolenia - DOIT.BIZ Sp. z o.o.
Działamy globalnie na terenie całego świata

Dostępność cyfrowa – audyt, wdrożenie, szkolenia

Zapewnienie dostępności cyfrowej to nie tylko obowiązek prawny czy kwestia etyczna, ale także biznesowa, ponieważ organizacje, które nie spełniają tych wymagań, mogą utracić klientów i szansę na rozwój swojej działalności. Jesteśmy przekonani, że nasza oferta kompleksowej obsługi w zakresie dostępności cyfrowej jest dla Państwa korzystna.

Chcemy pomóc Państwu spełnić wymogi prawa i zyskać przewagę konkurencyjną.

Problemy, jakie Państwa organizacja może rozwiązać dzięki wdrożeniu dostępności cyfrowej, to m.in.:

  • Minimalizacja ryzyka związanego z nieprzestrzeganiem wymogów prawa w zakresie dostępności cyfrowej i uniknięcie negatywnych skutków, takich jak kary administracyjne i utrata klientów – Dyrektywa 2016/2102 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

  • Poprawa zasięgu stron, aplikacji internetowych i poziomu zadowolenia klientów poprzez zapewnienie równego dostępu do strony internetowej i aplikacji mobilnej, niezależnie od zdolności użytkownika. Dzięki temu, organizacja będzie bardziej przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami i zapewni lepsze doświadczenia dla wszystkich użytkowników.

  • Zwiększenie zysków poprzez zwiększenie liczby użytkowników odwiedzających stronę internetową i aplikację mobilną, w tym osób z niepełnosprawnościami, a także poprzez zwiększenie lojalności klientów dzięki bardziej dostępnym i przyjaznym rozwiązaniom.

  • Zwiększenie zaangażowania pracowników i poprawę kultury organizacyjnej poprzez szkolenia z dostępności cyfrowej, co pozwoli pracownikom na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy, a także lepsze zrozumienie potrzeb różnorodnych użytkowników.

Kompleksowa obsługa w zakresie dostępności cyfrowej pomoże Państwa organizacji spełnić wymagania prawa i zyskać przewagę konkurencyjną. Przeprowadzenie audytu, dostosowanie organizacji do wymogów prawa, wdrożenie procedur dostępności cyfrowej oraz szkolenia pracowników, pozwoli na zapewnienie pełnej dostępności i równości dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Jeśli chcą Państwo poprawić swoją pozycję na rynku i zapewnić swoim użytkownikom lepsze doświadczenia, serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

    Z poważaniem,

    Tomasz Czarnecki – Certyfikowany Audytor Dostępności Cyfrowej

    Prezes Zarządu DOIT.BIZ Sp. z o.o.