Nowy Kodeks Postępowania dla Sektora Ochrony Zdrowia a Wdrożenie RODO - DOIT.BIZ Sp. z o.o.
Działamy globalnie na terenie całego świata

Nowy Kodeks Postępowania dla Sektora Ochrony Zdrowia a Wdrożenie RODO

Wstęp

W dobie cyfryzacji i rosnącej świadomości ochrony danych osobowych, wdrożenie RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) stało się kluczowym wyzwaniem dla wielu sektorów, w tym ochrony zdrowia. Ostatnie działania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) w Polsce, polegające na zatwierdzeniu “Kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia“, przygotowanego przez Polską Federację Szpitali, stanowią kamień milowy w tej dziedzinie.

Znaczenie Kodeksu w Kontekście RODO

Kodeks stanowi odpowiedź na specyficzne potrzeby i wyzwania, z jakimi mierzy się sektor ochrony zdrowia w kontekście przetwarzania danych osobowych. Wdrożenie RODO wymaga nie tylko dostosowania procesów, ale i kultury organizacyjnej, a także zrozumienia, że ochrona danych osobowych pacjentów jest priorytetem. Kodeks, będąc zgodnym z RODO, oferuje szpitalom i innym placówkom medycznym kompleksowy zbiór wytycznych, które pomagają w prawidłowym stosowaniu przepisów.

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół odpowiada szybko. Sprawdź!

  Korzyści i Gwarancje Prawidłowego Wdrożenia RODO

  Przystąpienie do stosowania kodeksu niesie za sobą szereg korzyści. Placówki, które go adoptują, mogą liczyć na gwarancję prawidłowości używania rozwiązań zatwierdzonych przez UODO. Ponadto, kodeks zapewnia nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych w oparciu o mechanizmy monitorowania. Dla placówek medycznych jest to szczególnie ważne, ponieważ proces ten jest złożony i wymaga specjalistycznej wiedzy.

  Rola Nadzoru i Monitorowania w Wdrożeniu Kodeksu

  Wdrożenie kodeksu wiąże się z systematycznym monitorowaniem i audytem procedur. Do tej roli został akredytowany KPMG Advisory sp. z o.o., który będzie pełnił funkcję podmiotu monitorującego stosowanie kodeksu. Taki nadzór jest kluczowy dla utrzymania wysokich standardów ochrony danych i zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa.

  Perspektywa UODO i Sektora Medycznego

  Zatwierdzenie kodeksu przez Prezesa UODO zamyka długotrwały proces jego tworzenia i otwiera drogę dla placówek medycznych do rozpoczęcia przygotowań do jego wdrożenia. Jest to pierwszy tego rodzaju kodeks w Europie, obejmujący zarówno sektor publiczny, jak i prywatny. W ocenie organu nadzorczego, kodeks spełnia wymagania RODO i stanowi odpowiednie zabezpieczenie w zakresie ochrony danych.

  Wnioski i Przyszłość

  Wdrożenie RODO w sektorze ochrony zdrowia to nie tylko kwestia techniczna, ale i etyczna. Nowy kodeks postępowania dla szpitali stanowi znaczący krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów oraz podniesienia standardów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jest to również sygnał dla innych sektorów, że adaptacja RODO nie jest tylko wymogiem prawnym, ale i szansą na poprawę jakości usług i wizerunku instytucji.