Szkolenia RODO - Kursy ochrona danych osobowych dla firm i pracowników - DOIT.BIZ
Działamy globalnie na terenie całego świata

Szkolenia RODO dla firm i pracowników

W związku z dużą odpowiedzialnością, jaka ciąży na osobach weryfikujących prawidłowość ochrony danych osobowych, konieczne jest wyznaczenie na to stanowisko pracowników odpowiedzialnych i odpowiednio przygotowanych do realizacji obowiązków. Takie wykształcenie pracowników może zapewnić nasze szkolenie z RODO.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie szkolenia RODO dla firm. W ramach świadczonych przez nas usług znajduje się profesjonalna obsługa firm z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzone przez nas szkolenia i kursy RODO zapewnią zdobycie kompleksowej wiedzy z obszaru RODO i umożliwią samodzielne wdrożenie w firmie przepisów z tego zakresu.

RODO – co to jest? Kto musi stosować przepisy RODO?

RODO to inaczej unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Przepisy RODO obowiązują od 2018 roku i na ich podstawie działalność prowadzą wszystkie ograny, firmy i przedsiębiorstwa w całej Unii Europejskiej. Oznacza to, że do stosowania przepisów RODO zobowiązane są także wszystkie firmy w Polsce. Niestety, nie każdy jest tego świadomy. Tym gorzej – za nieprzestrzeganie przepisów RODO grożą surowe, często wielomilionowe kary. Jeżeli nie wiesz, jak wdrożyć procedury RODO w swojej firmie, skorzystaj z naszej oferty i wybierz szkolenie lub kurs RODO, dzięki któremu wyjaśnimy Ci wszystkie kluczowe zagadnienia. W ten sposób zapewnisz bezpieczeństwo swojej działalności i unikniesz stresów związanych z ewentualnymi kontrolami.

Kto powinien skorzystać ze szkolenia RODO?

Szkolenia i kursy RODO dedykowane są właścicielom firm, przedsiębiorstw, jednostkom budżetowym i innym zakładom pracy. Szkolenie z RODO może objąć całą firmę lub poszczególnych pracowników. Szczególnie polecamy szkolenie RODO dla pracowników kadr, którzy na co dzień praktykują przepisy prawa pracy i to w zakresie ich pracy będzie znajdować się najwięcej zmian i obowiązków.

Szkolenie z RODO mogą odbyć:

 • właściciel firmy
 • wszyscy pracownicy
 • pracownicy działu kadr, HR, księgowości
 • pracownik wyznaczony do spraw RODO (inspektor RODO)
 • pracownicy administracyjni

Co zyskujesz dzięki udziałowi w szkoleniu RODO?

W związku z przepisami RODO, szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych są niezbędne w przypadku pracowników stosujących na co dzień przepisy prawa pracy. Dzięki kursowi lub szkoleniu RODO dla firm zyskujesz pewność, że Twoja firma dostosowała procedury i dokumentacje do bieżącego stanu prawnego. Zmiany w RODO oznaczają nie tylko wymóg konkretnych zachowań, ale także uzupełnienie szeregu dokumentacji pracowniczej. Decydując się na szkolenie z RODO, uzyskasz fachową i kompleksową wiedzę z zakresu niezbędnych upoważnień, zarządzeń, zgód i innych formalności, które należy dopełnić i uzupełnić w dokumentacji. Kurs RODO jest też jednym z elementów pomagających przygotować się na ewentualną kontrolę RODO.

Nasze szkolenia RODO dla Firm to:

 • kompleksowa tematyka ochrony danych osobowych,
 • wiedza teoretyczna i warsztaty praktyczne,
 • znakomite narzędzie podnoszące kompetencje pracowników,
 • działanie przekładające się na bezpieczeństwo danych pracowników, klientów, partnerów biznesowych,
 • minimalizacja ryzyka wycieków danych
 • minimalizacja prawdopodobieństwa kontroli i wysokich kar

Udostępniamy Tobie wstęp do szkolenia z RODO: Podstawowe 24 wymagania RODO w Twojej firmie

Co obejmuje przetwarzanie danych osobowych?

Przedsiębiorstwa, w zależności od charakteru prowadzonej działalności, przetwarzają różne ilości danych osobowych. Już samo zatrudnianie pracowników wymaga stosowania zasad RODO. Każde zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, porządkowanie, zmienianie, pobieranie, ujawnianie, przekazywanie, usuwanie czy przeglądanie danych osobowych w myśl przepisów oznacza ich przetwarzanie. Kurs RODO umożliwia nie tylko rozpoznanie wszelkich operacji podlegających regulacjom, ale też wskazuje, jak ich dokonywać, nie łamiąc prawa. Pozwala też poznać nowoczesne, skuteczne sposoby ochrony danych osobowych. Tym samym pomaga zwiększyć bezpieczeństwo ich przetwarzania zarówno na poziomie postępowania pracowników, jak i od strony cyfrowej.

Szkolenie z RODO – odpowiedzialność za RODO w firmie:

Za podmioty odpowiedzialne w ramach określonej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa bądź instytucji za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem uznawani są Administratorzy Danych Osobowych (ADO) oraz powoływani przez nich Inspektorzy Ochrony Danych IOD. Spoczywa na nich:

 • obowiązek zabezpieczenia danych przed dostępem osób nieupoważnionych, utratą, zniszczeniem, zabraniem przez osobę nieupoważnioną. W tym celu konieczne jest wdrożenie odpowiednich procedur technicznych i organizacyjnych.
 • obowiązek szczególnej dbałości przy przetwarzaniu danych dla zagwarantowania odpowiedniego zabezpieczenia interesów osób, których te informacje dotyczą. Przetwarzanie informacji powinno odbywać się legalnie, w określonym celu i zgodnie z nim, w konkretnym czasie.
 • obowiązek informowania o pozyskiwaniu danych osób, których przekazane informacje dotyczą.
 • prowadzenia dokumentacji związanej z przetwarzaniem zbiorów, tj. polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, dokumentów związanych z wyznaczeniem Inspektora Ochrony Danych IOD, ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych.

Konsekwencje nieprzestrzegania RODO

Jeśli w firmie dojdzie do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić takie zdarzenie do Prezesa UODO. Ma na to 72 godziny od momentu wykrycia, że doszło do naruszenia postanowień RODO. Dodatkowo może być zmuszony poinformować o zajściu osoby, których ono dotyczy. Art. 83 RODO przewiduje też administracyjną karę pieniężną sięgającą nawet 20 000 000 EUR lub w przypadku przedsiębiorstw do 4% całkowitego światowego rocznego obrotu z poprzedniego roku obrotowego. Konsekwencje są więc bardzo poważne i mają wymiar nie tylko finansowy, ale i wizerunkowy.

Kursy RODO są bardzo potrzebne, żeby wszyscy pracownicy wiedzieli, w jaki sposób powinni postępować z danymi osobowymi. Im większa świadomość odpowiedzialności i znajomość przepisów, tym mniejsze ryzyko, że dojdzie do naruszenia zasad RODO. Szkolenie to jeden z szybszych i skuteczniejszych sposobów na podniesienie poziomu wiedzy w celu zapobiegania ewentualnym karom za łamanie przepisów.

  Podstawowe akty prawne:

  Problematyka ochrony danych osobowych na poziomie europejskim jest regulowana przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Na gruncie polskim odrębne regulacje krajowe w tym zakresie występują w Ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. W polskim porządku prawnym występują dodatkowe regulacje i rozporządzenia uściślające zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych.

  Znajomość obowiązujących przepisów i ich interpretacji jest bardzo ważna, dlatego warto zapewnić pracownikom szkolenie. Ochrona danych osobowych to obszar wciąż uściślany. Żeby być na bieżąco, polecamy skorzystanie z naszego kursu RODO dla firm i pracowników, obejmującego obowiązujące regulacje i najnowsze postanowienia.

  Nadzór nad ochroną danych w firmach:

  W świetle obowiązujących norm prawnych przetwarzanie danych osobowych (także wrażliwych) nadzorowane jest przez specjalnie do tego zadania wyznaczone jednostki, w Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych. Którego zadaniem jest dopilnowanie zgodności działań z regulacjami prawnymi w zakresie zbierania, utrwalania, przechowywania, zmieniania, udostępniania oraz usuwania danych osobowych. Uwzględnić należy przy tym zastosowanie metod tradycyjnych oraz informatycznych. Powstający w ten sposób zbiór danych, posiadający określoną strukturę, regulowaną kryteriami, podlega ochronie – bez względu na to, czy ma charakter rozproszony, czy też jest podzielony funkcjonalnie.

  Dlaczego warto wybrać nasz kurs RODO?

  Istnieje wiele firm oferujących szkolenia RODO dla pracowników, więc dlaczego miałbyś wybrać naszą? Po pierwsze, mamy ponad 20 lat doświadczenia w ochronie danych osobowych. Po drugie, zatrudniamy ekspertów posiadających wiedzę nie tylko akademicką, ale i praktyczną. Po trzecie, działamy na terenie całej Polski, a na życzenie klienta również zdalnie. Po czwarte, oferujemy kursy RODO prowadzone w sposób przystępny i zrozumiały. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej lub masz jakieś pytania związane z samym szkoleniem, skontaktuj się z nami. Chętnie udzielimy odpowiedzi i rozwiejemy ewentualne wątpliwości!