Działamy globalnie na terenie całego świata

Misja

Wspieramy biznes zapewniając profesjonalne usługi w obszarze przetwarzania i ochrony danych osobowych. Nasze działania mają na celu odciążenie przedsiębiorców od czynności weryfikacji zgodności z przepisami prawa procesów zbierania, gromadzenia, przechowywania, użytkowania, usuwania danych osobowych. Podejmujemy wszelkie kroki, aby zagwarantować bezpieczeństwo prowadzenia działalności biznesowej. Nasz zespół sprawuje kontrolę nad prawidłową organizacją ochrony danych osobowych oraz jej odpowiednim wdrożeniem i funkcjonowaniem.

Znamy się na tym.

TY zajmij się prowadzeniem biznesu.

MY ochronę danych bierzemy na siebie.

Wszystkie podejmowane przez nas kroki mają na celu wsparcie przedsiębiorców w dynamicznym rozwoju biznesu. Stosujemy nowoczesne metody dla zagwarantowania odpowiedniej jakości wsparcia przedsiębiorstwa.

Podejmujemy się działań w pełni dostosowanych do bieżących potrzeb oraz profilu przedsiębiorstwa. Wykorzystujemy szeroki wachlarz narzędzi, które umożliwiają nam realizację powierzonych zadań w wysokim standardzie. Stale poszerzamy zakres naszej wiedzy, a tym samym obszar działalności. Zapewniamy usługi, bazujące na aktualnych rozwiązaniach prawnych i wykorzystując dostępne systemy teleinformatyczne. Proponujemy między innymi przeprowadzanie audytów i szkoleń oraz outsourcing roli Inspektora Ochrony Danych. Udzielamy w tym obszarze kompleksowe wsparcie.

Zależy nam również na edukowaniu w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji, wszystkich osób, które mają styczność z obsługą zbiorów takich danych.

Tomasz Czarnecki
Prezes Zarządu DOIT.BIZ sp. z o.o.
Inspektor Ochrony Danych