Utrata danych osobowych i odpowiedzialność Administratora Danych Osobowych - DOIT.BIZ Sp. z o.o.
Działamy globalnie na terenie całego świata

Utrata danych osobowych i odpowiedzialność Administratora Danych Osobowych

Pracownik gubi pendrive. Służbowy oczywiście. Na nośniku były zapisane poufne informacje, w tym dane osobowe klientów. Kilkuset osób…
– Ale jak to “nie zaszyfrowałem”!? Przecież kazałem wam zabezpieczać!
– Nie wiedziałem jak szefie, a informatyk stale nie miał czasu…

Kto jest winny utraty danych osobowych?


Pracownik, czy pracodawca? Problem jest poważny i ktoś będzie musiał ponieść konsekwencje…
W decyzji z 13 lipca 2021 Urzędu Ochrony Danych Osobowych winą obarcza… pracodawcę. Nie można zobowiązać pracowników, by sobie zabezpieczali urządzenia. To administrator zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa. Innymi słowy, to pracodawca powinien np. zakupić oprogramowanie i delegować informatyka, by ten zabezpieczył wszystkie urządzenia. Do tego koniecznie powinien wdrożyć regulamin/instrukcję informujące pracowników o obowiązku i sposobie zabezpieczania nośników.

Przezes Zarządu / Expert RODO / Dyerktor IT / Audytro ISO27001 w DOIT.BIZ Sp. z o.o. | +48 601 211 238 | Strona www

Tomasz Czarnecki, jako prezes spółki DOIT.BIZ Sp. z o.o., wyróżnia się na rynku jako wybitny ekspert RODO i dyrektor IT. Jego podejście do biznesu jest kreatywne i innowacyjne, a misją, która nim kieruje, jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych dla jego klientów. Tomasz łączy głęboką pasję do nowych technologii z umiejętnością ich praktycznego wykorzystania w świecie biznesu, tłumacząc skomplikowane koncepcje technologiczne na zrozumiały język biznesowy. Jego zainteresowania skupiają się na zarządzaniu, tworzeniu nowych rozwiązań i rozwijaniu biznesów, co świadczy o jego dynamicznym i przedsiębiorczym charakterze. Tomasz jest także aktywnym uczestnikiem społeczności lokalnej, angażując się w działalność stowarzyszeń i fundacji.