fbpx
Działamy globalnie na terenie całego świata

Usługi wdrożenia RODO

Wdrożenia RODO

W procesie pracy dla Państwa realizujemy poniższe usługi wdrożenia RODO:

Przeprowadzenia audytu zgodności firmy z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

Szkolenia obecnych oraz przyszłych pracowników z tematyki ochrony danych osobowych.

Przygotowania dokumentacji rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w firmie.

Przygotowania dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

Przygotowania dokumentacji Instrukcji zarządzania systemami w których przetwarzane są dane osobowe.

Przygotowania upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

Przygotowania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przygotowania zarządzenia powołującego Administratora Danych Osobowych.

Przygotowywania okresowych sprawozdań.

Przygotowania zgłoszenia Inspektora Ochrony Danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Reprezentowania Administratora Danych Osobowych w kontaktach z UODO

Pełnienia roli Inspektora Ochrony Danych IOD w Państwa firmie.

Indywidualne usługi wdrożenia RODO

Każda z usług realizowana dla Państwa jest indywidualnie dobrana i dostosowana do potrzeb i możliwości Państwa firmy. Staramy się nie obciążać Państwa pracowników. Naszym celem jest zajęcie się kompleksowo zdaniem doprowadzenia Państwa organizacji do pełnej zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych, rozporządzeń i przepisów unijnych.

Gwarantujemy, że tak kompleksowa opieka zapewni Państwa firmie bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, a zaoszczędzony w ten sposób czas pracy Państwa pracowników przyczyni się do zwiększenia efektywności biznesu.

TY zajmij się prowadzeniem biznesu. MY ochronę danych bierzemy na siebie.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat usługi wdrożenia RODO – zapraszam do kontaktu: KONTAKT