Działamy na terenie całej Polski i za granicą
+48 601 211 238
biuro@doit.biz.pl

Usługi oraz szkolenia BHP

Ty robisz swoje. My ochronę danych bierzemy na siebie.

Oferujemy szeroką gamę usług z zakresu BHP dla naszych partnerów. Jako specjaliści z zewnątrz zapewniamy obiektywną ocenę warunków pracy oraz bieżące reagowanie na występujące zagrożenia.

Wykonujemy analizy stanu bezpieczeństwa, opracowujemy dokumentację z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Dokonujemy oceny obciążenia statycznego pracą oraz pomagamy w uzyskaniu dotacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na poprawę warunków pracy.

Ponadto pomagamy opracować dokumenty z zakresu prawa pracy, w tym Regulamin Pracy. Przeprowadzamy szkolenia z zakresu BHP, PPOŻ oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Zapewniamy szkolenia zarówno w siedzibie klienta, jak i klimatyzowanej sali wykładowej. Reprezentujemy też pracodawcę w przypadku kontroli instytucji zewnętrznych: PIP czy też PIS.

Naszym partnerom oferujemy:

Stały nadzór bhp / kompleksowa obsługa bhp:
– szkolenia BHP,
– ocena ryzyka zawodowego,
– instrukcje BHP,
– prowadzenie dokumentacji BHP,
– wykonywanie innych zadań służby BHP.

Prowadzenie postępowania powypadkowego

Pomiar wydatku energetycznego

Opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego na stanowisku

Opracowanie oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny

Opracowanie instrukcji stanowiskowej BHP

Opracowanie Planu BIOZ

Sporządzenie IBWR

Ocena obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego

Opracowanie programu szkolenia bhp

Opracowanie programu szkolenia instruktażu stanowiskowego

Analiza i ocena stanu BHP

Przygotowanie do audytu BHP

Sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Szkolenie wstępne bhp

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych

Szkolenie z zakresu udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej